Chrześcijaństwo w Polsce istniejące od ponad tysiąca lat przyczyniło się do powstania niezliczonej ilości kościołów, kapliczek i świątyń, gdzie przez wieki modlili się wierni, niektóre z nich mają bardzo ciekawą historię powstania i legendy głoszą na przykład o cudach, jakie zdarzyły się na ich terenie.
Budowę bazyliki w Starym Licheniu ukończono w 2004 roku, ale historia jej powstania zaczęła się od pewnego żołnierza armii napoleońskiej,któremu ukazała się Maryja i uratowała mu życie i poprosiła, żeby w lesie pod Licheniem powiesił Jej podobiznę?żołnierz słowa dotrzymał i ludzie zaczęli się tam modlić?pewnemu modlącemu się tam pastuchowi Najświętsza Maria Panna ukazała się kilka razy?przepowiedziała wojny, choroby i inne nieszczęścia, ale dawała także nadzieję?malutki obraz (10X15 cm) zasłynął z cudów już w połowie XIX wieku: uzdrawiała modlących się tu chorych na cholerę?
Bazylika jest imponujących rozmiarów: wszystko jest tu ogromne: i sama bryła świątyni, i dzwon ? Bogarodzica? i organy (największe w Polsce)?złota kopuła bazyliki jest widoczna z odległości kilkudziesięciu kilometrów?oryginalna jest tu także Droga Krzyżowa wytyczona w kamienno-betonowym wzniesieniu pełna przejść, grot i kapliczek?na Golgocie są schody pokutne,które pątnicy pokonują na kolanach?