Skok tandemowy nazywany jest również skokiem zapoznawczym, ponieważ wykonuje się go wraz z instruktorem. Jest to atrakcyjna i dostępna niemal dla każdego forma sportu spadochronowego. Do wykonania skoku nie potrzebujemy kursów, zaświadczeń o posiadanych umiejętnościach ani badań lekarskich, poza tym nie musimy posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Skoki tandemowe wykonujemy pod okiem instruktora, a to znaczy że nie odpowiadamy za ewentualnie wyrządzone szkody. Przed skokiem tandemowym musimy przejść jedynie kilkunastominutowe przeszkolenie, w trakcie którego dowiemy się, jak zachowywać się podczas skoku i z jakim ryzykiem musimy się liczyć. Skoki tandemowe wykonuje się z wysokości około 4000 m co oznacza, że czas swobodnego spadania wynosi mniej więcej 40 sekund. Niezbędnym sprzętem wykorzystywanym do uprawiania tego sportu są spadochron główny i zapasowy, a także automat spadochronowy. Bardzo często skoczkom towarzyszy także kamerzysta, który filmuje tą niezapomnianą chwilę.