Dla miłośników przyrody znajdzie się wiele ciekawych miejsc w Polsce. Jednym z nich jest oczywiście Ojcowski Park Narodowy położony jest w Dolinie Prądnika. Występuje tutaj około tysiąca gatunków rzadkich roślin naczyniowatych. Najpiękniejszymi wśród nich są między innymi brzozy ojcowskie, lilie złotogłów, wiśnie karłowate oraz polodowcowe obrazki plamiste. Fauna w Ojcowskim Parku Narodowym jest reprezentowana przez ponad sześć tysięcy odmian. Na łąkach można spotkać sto trzydzieści cztery gatunki ptaków, co na tak małym obszarze rzadko ma miejsce. Sowy, dzięcioły, czaple, jastrzębie oraz bociany czarne są tylko niektórymi z tych pięknych ptaków. Niezwykle cenna jest również reprezentacja nietoperzy. Podłoże w Ojcowskim Parku Narodowym jest zbudowane z wapieni górnojurajskich, co miało wpływ na charakter gleby w Dolinie Prądnika. Zlokalizowanych jest tutaj prawdopodobnie około czterysta jaskiń oraz innych grot skalnych. W Dolinie Prądnika można spotkać liczne ostańce skalne, które nieraz dochodzą do stu metrów wysokości. Najbardziej znanymi zabytkami tego regiony natomiast są zamki w Pieskowej Skale oraz Ojcowie. Chcąc zaznać piękna przyrody należy koniecznie tutaj zaplanować swoją podróż.