Za początek podróży bierzemy pod uwagę starożytność, która rozpoczęła długa wędrówkę do współczesnego świata. Najbardziej znaczącymi krajami dla rozwoju turystyki i podróży była Grecja, Rzym i Egipt. W średniowieczu wszystko podupadło, szerzyły się zarazy, była bieda, jednak podróże w dalszym ciągu były bardzo znaczące. Podróżowano najczęściej do miejsc świętych np. do Ziemi Świętej czy Rzymu, ale nie tylko, podróżowano także w celach handlowych, sprzedawano swoje produkty w innych wioskach i większych miastach, i kupowano w zamian coś innego, czego w danej wiosce nie było. Był to jeden z głównych możliwych sposobów na zarobek i przeżycie. Natomiast wiek XIX i XX był przełomowy, rozwinęła się turystyka, wyprodukowano pierwszy pojazd mechaniczny, zaczęto transportować auta do innych krajów. Mogliśmy z czasem podróżować w coraz odleglejsze miejsca. Powstały linie kolejowe, wybudowano autostrady, wybudowano ośrodki turystyczne, przygotowano zjazdy dla narciarzy, zaczęto organizować igrzyska zimowe. Podróże i rozwój turystyki był znaczący dla dzisiejszych czasów. Po raz pierwszy zorientowano się również że turystyka ma także negatywny wpływ na tereny, które były udostępniane podróżującym. W tym celu zaczęto stosować ograniczenia i weszła w życie turystyka zrównoważona, która miała chronić środowisko naturalne i wstrzymać negatywne skutki, jakie ze sobą niosła.