Organizując podróż krajoznawczą będzie się warto wybrać w regiony Góry Berkowej, ponieważ znajdzie się tutaj wiele ciekawych szlaków oraz krajobrazowo miejsc. Góra Zborów, inaczej Berkowa, zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Podlesic. Należy ona do najpiękniejszych wzniesień Jury Krakowskich-Częstochowskiej. Jest najwyższym punktem Skał Kroczyckich. Na górze rośnie las mieszany i znajduje się kilka grot. Z nich wszystkich dostępna jest tylko Jaskinia Głęboka leżąca przy czarnym szlaku. Posiada ona dwie komory i tyle samo wejść, a długa jest na sto sześćdziesiąt pięć metrów. Z Góry Zborów prowadzą dwa szlaki. Czarny szlak zaczyna się na górze i prowadzi przez Zdów, aż do Bobolic. Na jego trasie spotkać można Jaskinię Głęboką, grzbiety Kołoczyko, Pośredniej oraz Popielowej, wywierzysko i ruiny zamku w Bobolicach. Drugi szlak prowadzi z Góry Zborów przez Skały Kroczycie do zalewu w Kostkowicach. Można się przejść także szlakiem łącznikowym, który rozpoczyna się w Podlesicach. Wszystkie te trasy są położone na bardzo malowniczych i ciekawych turystycznie terenach. Warto się przejść, chociaż jedną z nich, jeśli ma się trochę wolnego czasu, aczkolwiek najlepiej będzie wszystkimi.