Jeżeli lubi się przyrodę i chciało by się zakosztować możliwości noclegu w przepięknym ośrodku zlokalizowanym w pobliżu pałacu, to będzie się posiadało takową możliwość. Złoty Potok jest chyba najbardziej znaną i najładniejszą ze wszystkich miejscowości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwotnie jej nazwa brzmiała Potok. Na błoniach pałacowych organizowane są co roku imprezy filmowe. Niegdyś w rezydencji tej zamieszkiwał Zygmunt Krasiński. Park powstał dopiero w XIX wieku. Pałac Raczyńskich jest dość okazałą budowlą. Dziś w dworku Krasińskich działa Muzeum Częstochowskie. w pałacu zaś można podziwiać skarby związane z Jurą Krakowsko-Częstochowską. Ciekawym zabytkiem jest również Kościół św. Jana Chrzciciela położony na południu kompleksu parkowo-pałacowego. Budynek wybudowano w XV wieku i przebudowano według później panujących stylów architektonicznych. Od Złotego Potoku prowadzi w stronę Suliszowic żółty szlak pieszy. Jego trasa biegnie przez Dolinę Wiercicy, gdzie znajduje się piękny las. Będąc w Mirowie lub Olsztynie pod Częstochową warto jest zwiedzić kompleks parkowo-pałacowy w Złotym Potoku. A wiadomo, iż na pewno lepiej więcej zobaczyć, niż nie widzieć nic i później żałować.