Hotel jest to obiekt, który posiada co najmniej 10 pokoi i świadczy szeroki sztab usług a także wchodzi w skład infrastruktury turystycznej. Jest także wiele czynników, które hotelom przyznają gwiazdki za to jaki posiadają standard, lokalizację a także jakie mają wyposażenie. Kryteriami kategoryzacji są hotele średnie, luksusowe i biznesowe, a każdy z nich ma różne kategorie oferowania różnych usług z tym związanych. Jeżeli chodzi o Toruń, to posiada wiele hoteli od jednej gwiazdki do czterech i każdy z nich jest różnorodny tak jak jego pracownicy i nazwy. Jeżeli zamierzasz odwiedzić bardzo przyjazny i piękny z wieloma zabytkami Toruń i zostać na kilka dni to musisz się zapoznać z hotelami dzięki wyszukiwarce internetowej, w którą trzeba jedynie wpisać „Hotel Toruń” i wszystkie dostępne hotele się ukarzą. Pokazane także będą opinie innych, galerię zdjęć żeby zobaczyć jak mniej więcej będzie wyglądać a także jakie inne oferty proponują. Jeżeli chodzi o najlepsze warunki to Toruń może się szczycić takim hotelem jak B&B.